Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.38
ze dne 07.12.2009

k žádosti pana XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1173/XY o velikosti 3+1 ul. Vondroušova 1173 – prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1173/XY ul. Vondroušova 1173 – prodej VI. etapa.

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1173/XY ul. Vondroušova 1173 o 3 měsíce tj. do 1. 4. 2010 – ul. Vondroušova 1170 - 1174  prodej VI. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF