Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.20
ze dne 21.09.2011

k žádosti pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1114, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1114, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace z fyzické osoby na právnickou.

II. SOUHLASÍ
se změnou statutu ordinace umístěné v objektu čp. 1114 v ul. Žufanova z fyzické osoby pan XY, Čs. armády, Dobříš na právnickou osobu XY

III. UKLÁDÁ
vedoucí odboru OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF