Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.43
ze dne 18.11.2010

k žádosti pana XY a paní XY, bytem Vondroušova 1160, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 1160/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1160, Vondroušova ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY a paní XY, společných nájemců bytové jednotky č. 1160/XY o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1160 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu předmětné bytové jednotky.

II. SCHVALUJE
zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 1160/XY v domě čp. 1160, Vondroušova ulice – nájemci pan XY a paní XY, bytem Vondroušova 1160, Praha 6 – Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF