Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.39
ze dne 14.06.2010

k žádosti pana Sau Viet Nguyena, nájemce nebytového prostoru č. 302 v přízemí čp. 1283, ul. Španielova - prodejny ovoce – zeleniny o povolení rozšíření sortimentu o smíšené zboží

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana Sau Viet Nguyena, nájemce nebytového prostoru č. 302 v přízemí čp. 1283, ul. Španielova - prodejny ovoce - zeleniny, který žádá o povolení rozšíření prodávaného sortimentu o smíšené zboží

II. SCHVALUJE
žádost pana Sau Viet Nguyena o rozšíření obchodu prodejny ovoce - zeleniny o smíšené zboží

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF