Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.3
ze dne 06.10.2010

k žádosti OS Hospic Štrasburk o příspěvek na vybavení

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí OS Hospic Štrasburk

II. NESCHVALUJE
poskytnutí příspěvku na vybavení nově budovaného hospicu na P 4

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele o výsledku

Tisk Export článku do PDF