Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.35
ze dne 14.10.2009

k žádosti občanského sdružení CENTRED o. s. o finanční příspěvek ve výši 1 000, - Kč na provozování webových stránek www.sedesatka.cz

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000, - Kč  občanskému sdružení CENTRED, o. s.

II. NESOUHLASÍ
s poskytnutím finančního příspěvku.

III. UKLÁDÁ
KS informovat občanské sdružení CENTRED o. s. o rozhodnutí RMČ a o publikování článku „Web pro seniory“ v říjnovém vydání Řepské sedmnáctky

Tisk Export článku do PDF