Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.24
ze dne 25.08.2010

k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L v přízemí domu Španielova čp. 1287, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1287 ve Španielově ul., Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna XY, který s nimi žije ve společné domácnosti

II. SCHVALUJE
uzavření dodatku č. 2 k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel.3+1/L s přísl. v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1287 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu manželů XY a pana XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 12. 11. 2001 a její dodatek č. 1 ze dne 13. 10. 2008 beze změn

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF