Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.39
ze dne 24.02.2010

k žádosti o výměnu garážových stání č. XY, nájemkyně paní XY a garážového stání č. XY, nájemkyně paní XY v přízemí halových garážích v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY a paní XY, nájemkyň bytů zvláštního určení o výměnu garážových stání č. XY a č. XY v přízemí halových garáží v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha – Řepy 

II. SCHVALUJE
výměnu garážových stání č. XY a č. XY, nájemkyň bytů zvláštního určení. Ostatní podmínky nájemních smluv se nemění

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k uzavření dodatku nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF