Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.27
ze dne 17.08.2011

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1149/24, 1502/62, 1502/73, v k. ú Řepy, LV 4413 a pozemků parc. č. 1142/225, 1502/8, 1502/163, v k. ú Řepy, LV 867

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o svěření pozemků parc. č. 1149/24, 1502/62, 1502/7, 1142/225, 1502/8, 1502/163, v k. ú Řepy, z majetku ČR (správy SVBF Praha a Ministerstva obrany) do majetku hl. m. Prahy a správy MČ Praha 17,

II. SCHVALUJE
žádost o svěření pozemků parc. č. 1149/24, 1502/62, 1502/7, 1142/225, 1502/8, 1502/163, v k. ú Řepy, z majetku ČR (správy SVBF Praha a Ministerstva obrany), do majetku hl. m. Prahy a správy MČ Praha 17, z důvodu vybudování nových parkovacích míst a naučných stezek, rekonstrukce a výstavby hřišť v lokalitě ul. Mrkvičkova a Skuteckého

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit žádost o svěření všech shora uvedených pozemků na jednání ZMČ

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ k podpisu žádosti o svěření pozemků.

Tisk Export článku do PDF