Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.8
ze dne 26.10.2009

k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 342/11 k. ú. Řepy vlastníkovi stavby na něm umístěné

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 342/11 k. ú. Řepy vlastníkovi stavby na něm umístěné

II. SOUHLASÍ
s úplatným převodem pozemku vlastníkovi stavby na něm umístěné

III. UKLÁDÁ
OURI informovat MHMP odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF