Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.10
ze dne 22.03.2010

k žádosti o stanovisko k úplatnému pozemku parc. č. 1293/77 k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k úplatnému pozemku parc. č. 1293/77 k. ú. Řepy.

II. BERE NA VĚDOMÍ
žádost o stanovisko k úplatnému pozemku parc. č. 1293/77 k. ú. Řepy.

III. DOPORUČUJE
odprodej pozemku parc. č. 193/77 k. ú. Řepy až po vyřešení exekučního příkazu k prodeji pozemku čp. 1219.

IV. UKLÁDÁ
OÚRI informovat MHMP, odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF