Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.14
ze dne 02.03.2011

k žádosti o souhlas s rozšířením sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru 1143.1 v Makovského čp. 1143

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem U Valu, Praha 6, o souhlas s rozšířením sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru č. 1143.1 v Makovského čp. 1143  

II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem U Valu, Praha 6, o souhlas s rozšířením sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru č. 1143.1 v Makovského čp. 1143 o textilní zboží a ostatní související spotřební zboží a doplňky
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF