Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.29
ze dne 30.03.2011

k žádosti o slevu z nájemného za byt č. XY Nevanova 1076

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Nevanova 1076, Praha – Řepy, o poskytnutí slevy z nájemného, z důvodu dlouhodobého výskytu plísně v koupelně jím užívaného bytu

II. ZAMÍTÁ
žádost pana XY o poskytnutí slevy z nájemného za byt č. XY Nevanova 1076, z důvodu dlouhodobého výskytu plísně v koupelně bytu
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF