Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.54
ze dne 18.11.2010

k žádosti o schválení účelové dotace na provoz veřejného WC na zahradě CSZS

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí CSZS o účelovou dotaci na provoz veřejného WC

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím finanční dotace ve výši 43 500, - Kč.

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru informovat žadatele a zajistit finanční krytí z rezervy rozpočtu MČ.

Tisk Export článku do PDF