Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.39
ze dne 22.03.2010

k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS

Rada MČ

I. SCHVALUJE
na základě předložené žádosti,  přijetí sponzorských darů v celkové hodnotě 131 263,- Kč darovaných Centru sociálně zdravotních služeb.

II. UKLÁDÁ
odboru tajemníka Bc. Evě Soukupové informovat ředitele organizace CSZS PhDr. Jindřicha Kadlece ve znění usnesení č. I.

Tisk Export článku do PDF