Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.52
ze dne 11.04.2011

k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 v ul. Makovského, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádosti firem:  
SANITATUM, s. r. o., se sídlem Makovského 1223, Praha 6,
PHARMA 2, a. s., se sídlem Chovatelská 294, Praha 5,
ALFA-LEK s. r. o., se sídlem Olivová 1826, Hostivice

o pronájem nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského 1223 za účelem zřízení lékárny

II. SCHVALUJE
pronájem nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského 1223, za účelem zřízení lékárny, firmě SANITATUM, s. r. o., se sídlem Makovského 1223, Praha 6

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k podpisu smlouvy o pronájmu nebytového prostoru.

Tisk Export článku do PDF