Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.12
ze dne 29.11.2010

k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1143.4 v ul. Makovského, Praha – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Svárovská, Červený Újezd, 273 00 Unhošť o pronájem nebytového prostoru č. 1143.4 v ul. Makovského čp. 1223, Praha – Řepy

II. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Vondroušova 1195, 163 00 Praha 6 o pronájem nebytového prostoru č. 1143.4 v ul. Makovského čp. 1223, Praha – Řepy

III. SCHVALUJE
žádost paní XY, bytem Svárovská, Červený Újezd, 273 00 Unhošť, o pronájem nebytového prostoru č. 1143.4 v ul. Makovského čp. 1143 za účelem zřízení prodejny textilní galanterie a zamítá žádost pana XY bytem Vondroušova 1195, 163 00 Praha 6

IV. UKLÁDÁ
OSOM, aby byl panu XY nabídnut jiný uvolněný nebytový prostor o velikosti cca 70m2.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového prostoru.

Tisk Export článku do PDF