Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.12
ze dne 06.12.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1160/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova 1154 – 1160, Praha – Řepy – prodej II. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, oprávněných nájemců byt. j. č. XY o vel. 3+1 v ul. Vondroušova 1160, Praha 6 – Řepy, o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1160/4 z důvodu poskytnutí hypotéky.

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro prodej b. j. č. 1160/XY v ul. Vondroušova čp. 1160 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří byli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1154 – 1160 v k. ú. Řepy – prodej II. etapa, do ukončení prodeje tohoto objektu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF