Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.40
ze dne 10.10.2011

k žádosti o příspěvek na nákup pohárů na akci CZECH BUMBÁC BALL

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí o příspěvek na nákup pohárů pro CBB

II. SCHVALUJE
příspěvek ve výši 3 000, - Kč nákup pohárů pro ZŠ J. Wericha pro CBB z kapitoly 06 – kultura, sport a cestovní ruch § 3399

III. UKLÁDÁ
OŠK informovat ředitelku ZŠ J. Wericha, ekonomickému odboru zajištění finančního krytí

Tisk Export článku do PDF