Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.6
ze dne 19.01.2011

k žádosti o příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 příspěvek na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády ve výši 1 398 075, - Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby příspěvek ve výši 1 398 075, - Kč byl poskytnut z fondu obnovy majetku městské části Praha 17, který je již zahrnut v návrhu rozpočtu na rok 2011

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru
-    postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
-    uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6
-    na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 1 398 075, - Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6 po schválení rozpočtu na rok 2011

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části paní Bc. Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 se sídlem Vondroušova 1151/19, Praha 6

Tisk Export článku do PDF