Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.8
ze dne 10.05.2010

k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1283 v ul. Španielova, Praha-Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Grafická, Praha 5, nájemce nebytového prostoru prodejny ovoce umístěného v přízemí domu čp. 1283 v ul. Španielova, Praha 6 - Řepy o převod nájemní smlouvy na pana XY, bytem Kolínova, Praha 6 - Řepy za stejných podmínek stávající nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru prodejny ovoce - zelenina v přízemí domu čp. 1283, Španielova ul., Praha 6 - Řepy  na pana XY, bytem Kolínova, Praha 6 – Řepy za podmínek uvedených ve stávající nájemní smlouvě.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn správní firmě Optimis k převodu NS

Tisk Export článku do PDF