Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.35
ze dne 14.09.2009

k žádosti o převedení nájemní smlouvy na nebytový prostor ateliér v domě čp. 1054, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, schváleného spolunájemce nebytového prostoru - ateliéru v domě čp. 1054, Nevanova ul., Praha - Řepy o převedení nájemní smlouvy na pronájem ateliéru po zesnulém otci ak. malíři panu XY

II. SCHVALUJE
převedení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru – ateliéru v domě čp. 1054, Nevanova ul., Praha - Řepy na pana XY za stávajících podmínek nájemní smlouvy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM , aby zajistil splnění usnesení prostřednictvím OSOM

Tisk Export článku do PDF