Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.6
ze dne 05.01.2011

k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky – paní XY

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí paní XY

II. SCHVALUJE
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 7 280 Kč paní XY

III. UKLÁDÁ
EKN připravit potřebné materiály

Tisk Export článku do PDF