Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.34
ze dne 25.11.2009

k žádosti o odkoupení bytové jednotky č. 1263/XY v ul. Španielova čp. 1261 až 1266 — prodej II. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o odkoupení  b. j. č. 1263/XY ul. Španielova čp. 1263 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY. Prodej bytů ve Španielově ul. čp. 1261 — 1266, II. etapa byl ukončen usnesením ZMČ Praha 17 č. 17.16 ze dne 21. 1. 2009 ke dni 30. 1. 2009

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1263/XY v ul. Španielova čp. 1263 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří byli uvedeni v příloze č. 1 Usnesením ZMČ Praha 17 č. 6.7 ze dne 13. 6. 2007, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům  bytového domu Španielova čp. 1261-1266 v k. ú. Řepy — prodej II. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF