Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.35
ze dne 20.09.2010

k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6 dotaci na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády ve výši 2 257 640, - Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby dotace ve výši 2 257 640, - Kč byla poskytnuta z fondu obnovy majetku městské části Praha 17 na základě rozpočtového opatření provedeného v září 2010

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru
-    postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
-    uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6
-    na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 2 257 640, - Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části paní Bc. Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239 - 1242 se sídlem Galandova 1239, Praha 6

Tisk Export článku do PDF