Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.49
ze dne 25.08.2010

k žádosti manželů XY, Vondroušova 1159, Praha 6 – Řepy o zařazení do prodeje b. j. č. 1159/XY o vel. 3+1/L v ulici Vondroušova v MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, Vondroušova 1159, Praha 6 – Řepy o zařazení do prodeje b. j. č. 1159/XY o vel. 3+1/L v ulici Vondroušova 1159 v MČ Praha 17

II. TRVÁ
na svém usnesení č. 92.21 ze dne 30. 6. 2010

III. REVOKUJE
revokuje svoje usnesení č. 92.21 ze dne 30. 6. 2010 a zařazuje manžele XY mezi oprávněné nájemce, neboť v současné době jediným majetkem manželů XY je rodinný domek o b. j. 2+1 v ul. Selských baterií, Praha 17. Matka pana XY – paní XY má ve výše uvedeném rodinném domě doživotní věcné břemeno užívání a ve smyslu Zásad pro prodeje bytových jednotek se jedná o řešení bytové situace rodiny. Současně ukládá OSOM předložit překlad ke schválení ZMČ.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit ke schválení ZMČ

Tisk Export článku do PDF