Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.37
ze dne 28.04.2010

k žádosti exekutorky JUDr. Škofové o udělení souhlasu se zastavením exekučního řízení na částku 76.383, - Kč proti panu XY, naposledy bytem Vondroušova čp. 1198

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost exekutorky JUDr. Jany Škofové, exekutorský úřad Kladno o udělení souhlasu se zastavením exekučního řízení proti panu XY, naposledy bytem Vondroušova čp. 1198 v bytě o vel. 3+1/L.

II. SCHVALUJE
zastavení exekučního řízení proti panu XY, naposledy bytem v bytě o vel. 3+1/L ve Vondroušově čp. 1198 a to z důvodu, že exekutorka nezjistila žádný majetek dlužníka ani jeho pobyt. Dluhy byly uhrazeny vítězem výběrového řízení na předmětný byt v roce 2005.

III. SCHVALUJE
uhrazení nákladů soudní exekutorce, které vyčíslí v usnesení o zastavení řízení

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF