Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.15
ze dne 06.03.2013

k žádosti CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných Centru sociálně zdravotních služeb

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů dle žádosti

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů pro CSZS dle předložené žádosti

Tisk Export článku do PDF