Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.5
ze dne 02.02.2011

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním zakázky „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111“.

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF