Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.30
ze dne 25.05.2011

k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu o záměru vypsání veřejné zakázky „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“

II. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“

III. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy.

IV. UKLÁDÁ
paní starostce podepsat příslušnou výzvu, OŽPD zajistit vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“. Náklady na realizaci budou hrazeny z kapitoly 02 Městská infrastruktura, § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, kde je na rok 2011 pro pol. 5171 opravy a udržování – opravy v klidových zónách vyčleněna částka 500 000, - Kč.

Tisk Export článku do PDF