Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.18
ze dne 10.02.2010

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218, Vondroušova 1215/36, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 298 921,94 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218, se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF