Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.33
ze dne 04.01.2012

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 989 129,37 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, se sídlem Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat pí. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF