Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.42
ze dne 20.09.2010

k vytvoření termínovaného vkladu

Rada MČ

I. SCHVALUJE
- neobnovovat již termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou v ČSOB, a.s.
- vytvořit termínovaný vklad ve výši 73 mil. Kč v PPF s dobou trvání vkladu 6 měsíců 

II. ZPLNOMOCŇUJE
Bc. Jitku Synkovou - starostku městské části a Mgr. B. Černovského -zástupce starostky městské části k podepsání příslušných smluv, které budou potřebné pro uzavření výše uvedeného termínovaného vkladu

Tisk Export článku do PDF