Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.21
ze dne 29.06.2011

k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“ a podpis smlouvy o výpůjčce s MHMP za účelem realizace předmětné zakázky

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Otakar Chládek, Sadovnický a zahradnický servis, Ruzyňská 8, 161 00 Praha 6, IČO 13111451, CZ 530729268
Nabídková cena: bez DPH: 116 622,25 vč. DPH:  139 946,70

III. SOUHLASÍ
s podpisem smlouvy o výpůjčce

IV. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy s uchazečem, podpis smlouvy o výpůjčce s MHMP a OŽPD zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF