Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.7
ze dne 11.11.2009

k výročním zprávám mateřských a základních škol městské části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2008/2009

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se souhrnnými výročními zprávami mateřských a základních škol městské části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2008/2009

II. SOUHLASÍ
s jejich předložením na odbor školství MHMP v určené podobě a termínu

III. UKLÁDÁ
OŠK předložit souhrnné výroční zprávy na odbor školství MHMP.

Tisk Export článku do PDF