Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.33
ze dne 25.05.2011

k výrobě a montáži nájezdů pro kočárky - Makovského čp. 1140 - 1142, 1222 - 1224

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výrobu a montáž nájezdů na schodiště (pro kočárky) v Makovského ul. čp. 1140 - 1142, 1222 - 1224

II. SCHVALUJE
přijetí nabídky pana Zdeňka Krále, bytem Na Chobotě 1347/12, Praha 6 – Řepy, IČ: 74526774, za celkovou cenu 29 969, - Kč, s termínem dodání do dvou týdnů od obdržení objednávky

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF