Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.34
ze dne 24.10.2011

k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17 a převzetí záštity MČ Praha 17 nad akcí Pražský cyklokros, O pohár městské části Praha 17 – Český pohár MASTERS

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY – předsedy SK Handicapovaných cyklistů Praha o výpůjčku části pozemku parc. č. 1504/1. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, v k. ú. Řepy a převzetí záštity MČ Praha 17.

II. SOUHLASÍ
s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 za účelem pořádání tradičních závodů v cyklokrosu – Pražský cyklokros, O pohár městské části Praha 17 – Český pohár MASTERS a souhlasí s převzetím záštity nad tímto závodem. Závod se uskuteční dne 13. 11. 2011. Pozemek parc. č. 1504/1 bude po ukončení závodu uveden do původního stavu.        
    
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a informovat žadatele.

Tisk Export článku do PDF