Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.8
ze dne 06.01.2010

k výměně oken ZŠ Španielova 1111, pav. B1, B4, B5

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Španielova 1111, pav. B1, B4, B5“.

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF