Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.5
ze dne 14.10.2009

k výměně oken, zateplení, sanace střechy objektu MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace „Výměna oken, zateplení, sanace střechy objektu MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Dekprojekt s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
IČ: 276 42411, DIČ: CZ 699000797
Nabídková cena: Bez DPH 83 000 Kč, vč. DPH 98 770 Kč
Autorský dozor (hodinová sazba vč. dopravného) bez DPH 1100 Kč, vč. DPH 1309 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF