Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.13
ze dne 03.08.2011

k výměně 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF