Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.13
ze dne 25.11.2009

k výkonu koordinátora BOZP - Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu — výkon koordinátora BOZP -  Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145 dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF