Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.25
ze dne 10.02.2010

k výkonu koordinátora BOZP „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon koordinátora BOZP akce „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: S.E.Q. spol. s r.o., Pampelišková 513, 541 02 Trutnov 4, IČ:27523250, DIČ:CZ27523250
Nabídková cena - Měsíční paušál za výkon koordinátora BOZP -  7 800 Kč. bez DPH, 9 360 Kč vč. DPH
Oznámení zahájení prací – 1 000 Kč bez DPH, 1 200 Kč vč. DPH

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF