Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.9
ze dne 09.11.2011

k vyjádření Městské části k žádosti MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku k pronájmu pozemků parc. č. 1404/1, 1404/20, 1404/19, 1404/18, 2058, 2059, 1404/16, k. ú. Řepy, za účelem poskytování služeb motoristům, především mytí automobilů samoobslužnou technologií

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku ze dne 2. 9. 2011 k pronájmu pozemků parc. č. 1404/1, 1404/20, 1404/19, 1404/18, 2058, 2059, 1404/16, k. ú. Řepy, za účelem poskytování služeb motoristům, především mytí automobilů samoobslužnou technologií. Žádost byla po obeslání zamítnuta pěti ze šesti členů komise pro územní rozvoj.

II. NESOUHLASÍ
s pronájmem pozemků parc. č. 1404/1, 1404/20, 1404/19, 1404/18, 2058, 2059, 1404/16, k. ú. Řepy, za účelem poskytování služeb motoristům, především mytí automobilů samoobslužnou technologií
 
III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF