Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.25
ze dne 05.09.2011

k vybudování sportovní plochy – skateparku na pozemku MČ Praha 17 – Řepy č. parcely 50

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
předloženou Studii betonového skateparku ,včetně akustické studie, zpracovanou  firmou Mystic Contructions s. r. o.   

II. SOUHLASÍ
s předloženou Studií betonového skateparku, včetně maximální výše předpokládaných finančních nákladů na realizaci areálu / PD a vlastní realizace max. do 4 mil. Kč, vč. DPH
    
III. SOUHLASÍ
s přípravou výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu skateparku Na Chobotě, a to včetně získání stavebního povolení, s termínem do konce února r. 2012       

IV. UKLÁDÁ
zajistit zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby Skateparku s využitím Studie betonového skateparku formou veřejné zakázky malého rozsahu.  
 
Náklady na zpracování PD k záměru výstavby skateparku Na Chobotě budou hrazeny z kapitoly 02 Městská infrastruktura, paragraf 3421 položka 6121.

Tisk Export článku do PDF