Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.38
ze dne 05.12.2011

k výběrovému řízení „Rekonstrukce ČP 252 ul. Čistovická“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
provedení celkové rekonstrukce bytového domu ČP 252 ul. Čistovická
     
II. SCHVALUJE
provedení celkové rekonstrukce bytového domu ČP 252 ul. Čistovická a vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předat OÚRI k zajištění splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF