Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.30
ze dne 28.04.2010

k volnému bytu o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji paní a panu XY, Jiránkova 1135 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF