Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.40
ze dne 18.01.2010

k volnému bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu služebního bytu za větší byt paní XY, Makovského 1143 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva ke služebnímu bytu bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou do 30. 4. 2011 s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude v zaměstnaneckém poměru u Úřadu m. č. Praha 17, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF