Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.36
ze dne 05.01.2011

k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 1 ze dne 13. 12. 2010 pronajmout volný byt o vel. 2+kk s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici žadatelům z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY a panu XY, Na Chobotě 1344, Praha 6 - Řepy a Hekrova, Praha 4 (2 osoby). Jmenovaní jsou vedeni v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 8. 2. 2010.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 2+kk s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici paní XY a panu XY, Na Chobotě 1344, Praha 6 – Řepy a Hekrova, Praha 4 (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF