Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.33
ze dne 11.04.2011

k volnému bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt určený k odprodeji panu XY, Žufanova 1095 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou do 31. 7. 2012, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF