Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.41
ze dne 11.11.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk  v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK č. 36 ze dne 2. 11. 2009 na pronájem bytu žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt panu XY, Žufanova 1099 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF